Nya toppnamnet – Ulrika Gartman Blom

Moderaterna i Lidköping har valt ett nytt toppnamn, Ulrika Gartman Blom, då det är många som är
nyfikna på henne har vi ställt några frågor till henne.
 
Hur känns det att ta över som Moderaternas ledare i Lidköping?
– Det känns fantastiskt roligt, men det är också en stor utmaning som ligger framför mig. Jag har aldrig tänkt bli kommunalråd men det känns toppen att jag har många kompetenta partikollegor med mig i laget. Jag är ju en riktig lagspelare så hoppas kunna lyfta lagspelet ytterligare.
 
Din bakgrund är att du började arbeta som konditor efter gymnasiet för att sedan bli industriarbetare innan du blev småföretagare, vad tror du din erfarenhet kan tillföra för Lidköping?
– Jag tror att min bakgrund som ”vanlig Lidköpingsbo” kan tillföra mycket förståelse för
hur det är att leva och bo i Lidköping. Mycket är bra i Lidköping men mycket måste bli bättre. Vi behöver öka tryggheten, se till att alla elever klarar skolan och pojkar och flickor ska ges samma möjligheter i livet.
 
En av Lidköpings största utmaningar är att förbättra näringslivsklimatet i Lidköping, vad tänker du om det?
– Eftersom jag själv har en mångårig bakgrund som företagare är näringslivsfrågor självklart något jag brinner extra mycket för. Jag skäms över att Lidköping har ett av Sveriges sämsta näringslivsklimat. Jag vill göra mer framför allt för att främja småföretagandet och kvinnors företagande. Det ska vara lätt att driva företag i
Lidköping, och då gäller det att företagare har möjlighet till god service i kontakten med de kommunens förvaltning.
 
Vad skulle du vilja ändra på en strategisk nivå i kommunen?
– Samhällsplaneringen som idag utreder mycket men inte kommer till skott och inte är samordnad. Vi måste börja gå från ord till handling. Jag vill dubblera bostadsbyggande i Lidköping och jag vill arbeta för att vi ska få till ett mer levande centrum.
 
Du är sedan länge mycket engagerad i Lidköpings idrottsliv och är det något du skulle vilja ändra där?
– Våra föreningar är motorn i Lidköpings kultur- och fritidsliv och de gör ett fantastiskt arbete. Vi behöver förbättra samarbetet mellan kommunen och föreningarna och vi behöver också se över förutsättningarna för föreningslivet. Det behöver bli mer rättvist än idag.
 
Sist men inte minst, samhället står inför stora klimatutmaningar och vi undrar vad du tänker att Lidköpings roll är i detta?
– Jag vill kraftigt öka tempot i klimatomställningen. Vi ska bedriva en politik där vi både minskar utsläppen och skapar många nya gröna jobb. Ett första viktigt steg är att börja göra ett årligt klimatbokslut. Jag vill t.ex. se fler laddstolpar i Lidköping och jag vill att vi arbetar mer aktivt för att locka gröna företag till vår kommun.

Lidköpingsmoderaterna presenterar en ny stadsdel

I dag presenterar Moderaterna i Lidköping planer på en ny stadsdel, kallad Lilla tullen. Platsen för nya bostäder och även ett parkeringshus är centralt belägen för att locka bostadsföretag och byggbolag att investera i Lidköping. Samtidigt binds staden ihop och förutsättningar för ett levande centrum ökar.

– Vi vet att många vill bo nära stadskärnan samtidigt som det är ont om attraktiva bostäder. Då behöver vi titta på möjligheterna att förädla och utveckla där det går och nuvarande parkeringsplats framför Rörstrands center är en sådan plats. Det är ett kanonläge, nära torget och nära sjön där vi kan få plats med några hundra bostäder, parkeringshus och kanske en pub eller liknande, säger Rasmus Möller, Moderaternas oppositionsråd, och tillägger:

– Ofta får vi höra att det händer för lite i Lidköping, att stadskärnan är för öde och att butiker och restauranger har svårt med kundunderlaget. Då måste vi våga satsa för att fler ska kunna bo i centrum. På köpet får vi en rörelse på bostadsmarknaden när människor som vill sälja sina villor får en möjlighet att flytta till nybyggda och centrala lägenheter.

Namnet Lilla tullen har Moderaterna hämtat från historien, då det bedrevs tullverksamhet i det gamla huset som i dag är en enda byggnad på parkeringsplatsen. Tanken är att tullhuset ska finnas kvar och ge en bra anknytning till byggnaderna runt omkring. Utformningen av såväl ett nytt parkeringshus som nya bostadshus blir väldigt viktig.

– I kommunen finns redan ett arbete gjort kring hur ett centralt parkeringshus kan byggas för att passa in i miljön. Det går utmärkt att lösa bara man vill och tänker till, säger Christian Poucette, Moderaternas gruppledare och andre vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

– Parkeringsmöjligheter för såväl dagens behov som tillkommande behov i och med nya bostäder är nödvändigt när vi bygger mer stad för fler människor. Samtidigt är just det här området fantastiskt i och med närheten till buss- och järnvägsstationen, fortsätter Christian Poucette.

För att utforma området förespråkar Moderaterna en tävling, där byggherrar får komma med förslag på hur de vill bygga för att komma ifråga för så kallad markanvisning.

– Det är otroligt viktigt att området smälter in i miljön. Nya hus ska utformas på ett sätt som känns självklart när de väl står på plats. Att området harmonierar med De la Gardiestaden, som är ett riksintresse och en stolthet för oss Lidköpingsbor, är avgörande, säger Annika Håkanson, ledamot i samhällsbyggnadsnämnden.

Oppositionsrådet Rasmus Möller avslutar:

– Det här är ett område som har alla förutsättningar att bli något som är riktigt bra för Lidköping. Vi kommer att driva på för att det ska hanteras snabbt och parallellt med planeringen för bostäder på Framnäsområdet, som ju även det är ett moderat förslag från allra första början. Ska Lidköping ta kliv framåt behöver vi ha mer än ett område i taget i gång. Vi får aldrig mer hamna i situationen som Lidköping gjorde med Hamnstaden, där planeringen under nästan två decennier bromsade all annan utveckling i centrum. Det är utifrån den erfarenheten som vi nu lägger fram vårt förslag om Lilla tullen.

För mer information kontakta:
Rasmus Möller

E-postadress: rasmus.moller@lidkoping.se

Utvecklingen i Lidköpings grundskolor

Något har hänt med Lidköpings skolor, på fem år har behörigheten till yrkesprogram bytt vinkel likt en slalombacke för utförsåkning. Från att ha en ledande position i regionen är vi idag under rikssnittet och fort har det gått. Detta diskuterades på en beredningsdag för kommunstyrelsen i föregående vecka, med ca 50 ledande politiker och tjänstemän. Det var med viss förvåning vi kunde se att det inte redovisades några svar på varför vi på 5 år, fördubblat antalet elever som går ur 9an utan godkända betyg.

Det gissades hej vilt med allt ifrån Corona, som självklart haft en effekt men endast under 2 av 5 år, som rimligen påverkat alla Sveriges 290 kommuner. Lika stort självmål blir de när man säger att en orsak är ensamkommande samt flyktingar, detta då Lidköping i jämförelse tog emot väldigt få. Dessutom har den absoluta majoriteten av dem gått ur nian de senaste 5 åren. Där skiljer vi oss inte heller mot resterande landet.

Tredje orsaken som ledande politiker försökte med var socioekonomi. Där man precis före jul flyttat stora pengar från fungerande radhusområden till kommunens utanförskapsområden, i stället för att tillföra nya pengar. Om pengar är lösningen för dessa få skolor som fått kraftigt ökad budget vet vi inte, med att de skolor som blivit av med pengar kommer se en effekt är solklart. Andelen vuxna som på olika sätt jobbar med att stötta enskilda elever på dessa skolor kommer minska, för pengarna kommer inte räcka.

Moderaterna i Lidköping föreslog barn- och skolnämnden att ge förvaltningschefen i uppdrag att återkomma med en skriftlig analys kring varför betygen blivit sämre över tid. och ta fram förslag på möjliga åtgärder för att förbättra betygen.

Kristina Classon
2:a vice ordförande barn- och skolnämnden

Omsorgshundar på kommunens äldreboenden

När ålderns höst närmar sig innebär det för många äldre att man måste flytta från sitt hem in på ett äldreboende. För många äldre blir det en stor omställning mot hur dem tidigare levde sitt liv. Den nya livstillvaron kan innebära att äldre känner sig isolerade, ensamma, stressade och i ett utanförskap. Att äldre känner på detta vis är inte värdigt och det måste motverkas på. Moderaterna ser omsorgshundar som en av många nödvändiga åtgärder.

Omsorgshundar eller så kallade terapihundar är specialtränade till att hantera socialterapeutiska arbetsuppgifter, det vill säga att minska människors känsla av isolering, ensamhet, stress och utanförskap. Hundar och andra djur har en stor inverkan på vår livsstil, med hundar rör man sig mer, har fler sociala kontakter och vistas mer i naturen. Hundar påverkar människan sätt att hantera påfrestningar både av psykisk, social, fysisk och medicinsk art men även vardagslivets stress.

Genom att inför omsorgshundar på kommunens äldreboenden underlättar man för samtal på äldreboendet och hundarna fungerar också som lugnande faktor vid oro eller stress. Docent Ingmar Norling vid Sahlgrenska sjukhuset har i en avhandling påvisat att kolesterolvärden sjunker och brukare med Alzheimers sjukdom blir enligt Norling mindre deprimerade.

Social aktivitet är viktigt för alla människor. Det påverkar vår sinnesstämning som i sin tur påverkar vårt välbefinnande på alla områden. Ett aktivt socialt liv leder många gånger till såväl fysisk som psykisk stimulans. Den sociala aktivitet som ett arbete innebär försvinner i samband med pensionen och måste ersättas. Det innebär stora påfrestningar när vänner och personer i ens omgivning blir sjuka och dör. Särskilt svårt är det förstås när en eventuell livskamrat dör. Risken är stor att man isolerar sig alltmer och inte orkar ta nya sociala kontakter. Hundar har en förmåga att hjälpa människor att knyta kontakter och bidra till socialt umgänge. Det finns all anledning att öka kontakten med hundar för att nå positiva resultat i arbetet med att hjälpa brukarna att hålla sig socialt aktiva.

Genom att inför omsorgshundar på kommunens äldreboenden kolliderar det med målsättningen om ett samhälle fullt tillgängligt för alla – en målsättning som Moderaterna står bakom. Allergiker får genom vårt förslag inte full tillgång till alla äldreboenden. I detta komplicerade samhälle måste olika avvägningar göras mot varandra och ibland krockar olika behov. Det finns stora fördelarna med att omsorgshundar införs på kommunens äldreboenden.

Moderaterna i Lidköping föreslog nämnden besluta att Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda hur en verksamhet med omsorgshundar ska kunna inrättas på dem kommunala äldreboendena i Lidköping kommun.

Per Gunnar Lindahl
2:a vice ordförande vård- och omsorgsnämnden

Vård och omsorgspaket

Moderaterna i Lidköping ser en kommun med ett socialdemokratiskt styre som helt och hållet har givit upp hoppet om att förändra Lidköping till de bättre. För Lidköpingsborna är de tur att Lidköpingsmoderaterna finns, för vi har orken att driva förändringen Lidköping behöver. Moderaterna i Lidköping ser ett stort behov av att ta ett helt hets grepp om kommunens vård och omsorg, framför allt efter den pandemi som verkat under de gånga två åren.

Lidköpings kommun behöver ta sitt ansvar för att hjälpa de pensionärer som är extra ekonomiskt utsatta. Samtidigt behöver Lidköpings kommun värna sina anställda inom vård och omsorgssektorn, personalen som arbetar när vi andra tar helg måste få mer i plånboken och samma personal behöver fler kollegor. För att Lidköpings kommun ska kunna behålla sin vård och omsorgspersonal behöver man ta de anställdas åsikter samt oro på allvar och förändra de som de anställda anser inte fungerar. En kommun får aldrig undvika att utvärdera, ompröva och utveckla dess egna verksamhet. Slutligen ska alla brukare som utnyttjar kommunens vård och omsorgsverksamhet mötas utav personal som kan svenska.

Förslag till vård och omsorgspaketet
  • Avgifterna för hemtjänst ska sänkas med 500kr i månaden för fattigpensionärer.
  • Vård och omsorgspersonalen ska få en höjd helgersättning, vi lägger 2.5 miljoner på höjd helgersättning.
  • Ökad bemanningen inom äldreomsorgen, vi lägger 12 miljoner på ökad bemanningen inom äldreomsorgen.
  • Utvärdera heltidsprojektet.
  • Kommunen ska lyssna in sina medarbetare om deras syn samt åsikt om sin arbetsplats, vi lägger 5 miljoner på att förbättra för medarbetarna.
  • Inför en ”prata svenska garanti” för vård och omsorgspersonal, vi föreslår därför en speciell språkutbildning.

Rasmus Möller,
Kommunalråd i tillfällig opposition

Per Gunnar Lindahl
2:a vice ordförande vård- och omsorgsnämnden