Nya toppnamnet – Ulrika Gartman Blom

Moderaterna i Lidköping har valt ett nytt toppnamn, Ulrika Gartman Blom, då det är många som är
nyfikna på henne har vi ställt några frågor till henne.
 
Hur känns det att ta över som Moderaternas ledare i Lidköping?
– Det känns fantastiskt roligt, men det är också en stor utmaning som ligger framför mig. Jag har aldrig tänkt bli kommunalråd men det känns toppen att jag har många kompetenta partikollegor med mig i laget. Jag är ju en riktig lagspelare så hoppas kunna lyfta lagspelet ytterligare.
 
Din bakgrund är att du började arbeta som konditor efter gymnasiet för att sedan bli industriarbetare innan du blev småföretagare, vad tror du din erfarenhet kan tillföra för Lidköping?
– Jag tror att min bakgrund som ”vanlig Lidköpingsbo” kan tillföra mycket förståelse för
hur det är att leva och bo i Lidköping. Mycket är bra i Lidköping men mycket måste bli bättre. Vi behöver öka tryggheten, se till att alla elever klarar skolan och pojkar och flickor ska ges samma möjligheter i livet.
 
En av Lidköpings största utmaningar är att förbättra näringslivsklimatet i Lidköping, vad tänker du om det?
– Eftersom jag själv har en mångårig bakgrund som företagare är näringslivsfrågor självklart något jag brinner extra mycket för. Jag skäms över att Lidköping har ett av Sveriges sämsta näringslivsklimat. Jag vill göra mer framför allt för att främja småföretagandet och kvinnors företagande. Det ska vara lätt att driva företag i
Lidköping, och då gäller det att företagare har möjlighet till god service i kontakten med de kommunens förvaltning.
 
Vad skulle du vilja ändra på en strategisk nivå i kommunen?
– Samhällsplaneringen som idag utreder mycket men inte kommer till skott och inte är samordnad. Vi måste börja gå från ord till handling. Jag vill dubblera bostadsbyggande i Lidköping och jag vill arbeta för att vi ska få till ett mer levande centrum.
 
Du är sedan länge mycket engagerad i Lidköpings idrottsliv och är det något du skulle vilja ändra där?
– Våra föreningar är motorn i Lidköpings kultur- och fritidsliv och de gör ett fantastiskt arbete. Vi behöver förbättra samarbetet mellan kommunen och föreningarna och vi behöver också se över förutsättningarna för föreningslivet. Det behöver bli mer rättvist än idag.
 
Sist men inte minst, samhället står inför stora klimatutmaningar och vi undrar vad du tänker att Lidköpings roll är i detta?
– Jag vill kraftigt öka tempot i klimatomställningen. Vi ska bedriva en politik där vi både minskar utsläppen och skapar många nya gröna jobb. Ett första viktigt steg är att börja göra ett årligt klimatbokslut. Jag vill t.ex. se fler laddstolpar i Lidköping och jag vill att vi arbetar mer aktivt för att locka gröna företag till vår kommun.

Omsorgshundar på kommunens äldreboenden

När ålderns höst närmar sig innebär det för många äldre att man måste flytta från sitt hem in på ett äldreboende. För många äldre blir det en stor omställning mot hur dem tidigare levde sitt liv. Den nya livstillvaron kan innebära att äldre känner sig isolerade, ensamma, stressade och i ett utanförskap. Att äldre känner på detta vis är inte värdigt och det måste motverkas på. Moderaterna ser omsorgshundar som en av många nödvändiga åtgärder.

Omsorgshundar eller så kallade terapihundar är specialtränade till att hantera socialterapeutiska arbetsuppgifter, det vill säga att minska människors känsla av isolering, ensamhet, stress och utanförskap. Hundar och andra djur har en stor inverkan på vår livsstil, med hundar rör man sig mer, har fler sociala kontakter och vistas mer i naturen. Hundar påverkar människan sätt att hantera påfrestningar både av psykisk, social, fysisk och medicinsk art men även vardagslivets stress.

Genom att inför omsorgshundar på kommunens äldreboenden underlättar man för samtal på äldreboendet och hundarna fungerar också som lugnande faktor vid oro eller stress. Docent Ingmar Norling vid Sahlgrenska sjukhuset har i en avhandling påvisat att kolesterolvärden sjunker och brukare med Alzheimers sjukdom blir enligt Norling mindre deprimerade.

Social aktivitet är viktigt för alla människor. Det påverkar vår sinnesstämning som i sin tur påverkar vårt välbefinnande på alla områden. Ett aktivt socialt liv leder många gånger till såväl fysisk som psykisk stimulans. Den sociala aktivitet som ett arbete innebär försvinner i samband med pensionen och måste ersättas. Det innebär stora påfrestningar när vänner och personer i ens omgivning blir sjuka och dör. Särskilt svårt är det förstås när en eventuell livskamrat dör. Risken är stor att man isolerar sig alltmer och inte orkar ta nya sociala kontakter. Hundar har en förmåga att hjälpa människor att knyta kontakter och bidra till socialt umgänge. Det finns all anledning att öka kontakten med hundar för att nå positiva resultat i arbetet med att hjälpa brukarna att hålla sig socialt aktiva.

Genom att inför omsorgshundar på kommunens äldreboenden kolliderar det med målsättningen om ett samhälle fullt tillgängligt för alla – en målsättning som Moderaterna står bakom. Allergiker får genom vårt förslag inte full tillgång till alla äldreboenden. I detta komplicerade samhälle måste olika avvägningar göras mot varandra och ibland krockar olika behov. Det finns stora fördelarna med att omsorgshundar införs på kommunens äldreboenden.

Moderaterna i Lidköping föreslog nämnden besluta att Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda hur en verksamhet med omsorgshundar ska kunna inrättas på dem kommunala äldreboendena i Lidköping kommun.

Per Gunnar Lindahl
2:a vice ordförande vård- och omsorgsnämnden

Vård och omsorgspaket

Moderaterna i Lidköping ser en kommun med ett socialdemokratiskt styre som helt och hållet har givit upp hoppet om att förändra Lidköping till de bättre. För Lidköpingsborna är de tur att Lidköpingsmoderaterna finns, för vi har orken att driva förändringen Lidköping behöver. Moderaterna i Lidköping ser ett stort behov av att ta ett helt hets grepp om kommunens vård och omsorg, framför allt efter den pandemi som verkat under de gånga två åren.

Lidköpings kommun behöver ta sitt ansvar för att hjälpa de pensionärer som är extra ekonomiskt utsatta. Samtidigt behöver Lidköpings kommun värna sina anställda inom vård och omsorgssektorn, personalen som arbetar när vi andra tar helg måste få mer i plånboken och samma personal behöver fler kollegor. För att Lidköpings kommun ska kunna behålla sin vård och omsorgspersonal behöver man ta de anställdas åsikter samt oro på allvar och förändra de som de anställda anser inte fungerar. En kommun får aldrig undvika att utvärdera, ompröva och utveckla dess egna verksamhet. Slutligen ska alla brukare som utnyttjar kommunens vård och omsorgsverksamhet mötas utav personal som kan svenska.

Förslag till vård och omsorgspaketet
  • Avgifterna för hemtjänst ska sänkas med 500kr i månaden för fattigpensionärer.
  • Vård och omsorgspersonalen ska få en höjd helgersättning, vi lägger 2.5 miljoner på höjd helgersättning.
  • Ökad bemanningen inom äldreomsorgen, vi lägger 12 miljoner på ökad bemanningen inom äldreomsorgen.
  • Utvärdera heltidsprojektet.
  • Kommunen ska lyssna in sina medarbetare om deras syn samt åsikt om sin arbetsplats, vi lägger 5 miljoner på att förbättra för medarbetarna.
  • Inför en ”prata svenska garanti” för vård och omsorgspersonal, vi föreslår därför en speciell språkutbildning.

Rasmus Möller,
Kommunalråd i tillfällig opposition

Per Gunnar Lindahl
2:a vice ordförande vård- och omsorgsnämnden