Vår politik

Lidköpingsmoderaterna har politiken för ett framåtlutande Lidköpings kommun. Här kan du läsa om hur vi tillsammans ska förbättra Lidköping!

Nu förbättrar vi Lidköping

Det är dags för förnyelse inom politiken i Lidköping

Lidköping är en fantastisk stad som vi älskar att leva i och det finns mycket som fungerar bra i kommunen. Det finns också mycket som måste bli bättre.

Vi har gjort en stor förändringsresa inom Moderaterna och vårt mål är att bli ett parti för vanliga Lidköpingsbor. Vi går nu till val som Nya Lidköpingsmoderaterna.

För oss Moderater kommer det alltid vara viktigt med ordning och reda i ekonomin, att stärka arbetslinjen och att det krävs mycket hårdare tag mot brottsligheten.

Vi Lidköpingsmoderater kommer också framöver fokusera mer på hur vi kan öka tempot i klimatomställningen, hur vi kan förbättra jämställdheten samt hur vi kan utveckla skolan och äldreomsorgen.

Ulrika Gartman Blom som är vår kandidat till posten som ordförande i kommunstyrelsen, är helt ny inom politiken. Hon är utbildad konditor, har arbetat i butik och under 13 år som industriarbetare. De senaste 10 åren har hon varit småföretagare.

Det är dags för en vanlig Lidköpingskvinna att leda vår fantastiska kommun. Tillsammans är vi redo att förnya politiken och förbättra vår fantastiska kommun. Lidköping förtjänar ett nytt och bättre politiskt styre.

/ Ulrika Gartman Blom, Linda Lundström och Christoffer Järkeborn.
Nya Lidköpingsmoderaternas ledning

En del av vårt politiskaprogram

Förskola och skola

 • Minska barngrupperna inom förskolan
 • Egna kockar på alla skolor
 • Elever ska få gratis frukt under fruktstunden
 • Öka antalet timmar i förskolan från 15 till 30 för barn som har föräldrar som är föräldralediga
 • Införa ett praktiskt tvåårigt gymnasieprogram

Miljö och klimat

 • Kraftigt höja ambitionerna i klimatomställningen
 • Solceller på alla kommunens fastigheter
 • Kraftigt bygga ut antalet laddstolpar
 • Årligen ta fram ett klimatbokslut och en koldioxidbudget
 • Plantera ett nytt träd för varje stadsnära träd som tas ner

Jobb och företagande

 • Skapa Sveriges bästa företagsklimat
 • Införa aktivitetskrav för alla med försörjningsstöd
 • Införa en väg in för företagare till kommunen
 • Förbättra dialogen mellan näringslivet och kommunen
 • Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö

Utveckla Lidköping

 • Dubblera bostadsbyggandet till 400 bostäder om året
 • Bygga ett nytt badhus
 • Gör Lidköping till en sjöstad värt namnet
 • Bygga bostäder i Framnässtaden och Lilla tullen
 • Skapa en dansbana på torget
 • Bygga en ny fullmåttshall för idrotten
 • Säkerställa att Vinningahallen byggs
 • Skapa en kulturscen

Vill du läsa om fler förslag för att förbättra Lidköping? Besök oss på Facebook och Instagram.