29 mars, 2022

Utvecklingen i Lidköpings grundskolor

Något har hänt med Lidköpings skolor, på fem år har behörigheten till yrkesprogram bytt vinkel likt en slalombacke för utförsåkning. Från att ha en ledande position i regionen är vi idag under rikssnittet och fort har det gått. Detta diskuterades på en beredningsdag för kommunstyrelsen i föregående vecka, med ca 50 ledande politiker och tjänstemän. Det var med viss förvåning vi kunde se att det inte redovisades några svar på varför vi på 5 år, fördubblat antalet elever som går ur 9an utan godkända betyg.

Det gissades hej vilt med allt ifrån Corona, som självklart haft en effekt men endast under 2 av 5 år, som rimligen påverkat alla Sveriges 290 kommuner. Lika stort självmål blir de när man säger att en orsak är ensamkommande samt flyktingar, detta då Lidköping i jämförelse tog emot väldigt få. Dessutom har den absoluta majoriteten av dem gått ur nian de senaste 5 åren. Där skiljer vi oss inte heller mot resterande landet.

Tredje orsaken som ledande politiker försökte med var socioekonomi. Där man precis före jul flyttat stora pengar från fungerande radhusområden till kommunens utanförskapsområden, i stället för att tillföra nya pengar. Om pengar är lösningen för dessa få skolor som fått kraftigt ökad budget vet vi inte, med att de skolor som blivit av med pengar kommer se en effekt är solklart. Andelen vuxna som på olika sätt jobbar med att stötta enskilda elever på dessa skolor kommer minska, för pengarna kommer inte räcka.

Moderaterna i Lidköping föreslog barn- och skolnämnden att ge förvaltningschefen i uppdrag att återkomma med en skriftlig analys kring varför betygen blivit sämre över tid. och ta fram förslag på möjliga åtgärder för att förbättra betygen.

Kristina Classon
2:a vice ordförande barn- och skolnämnden

Ta ställning och dela artikeln