Lidköpingsmoderaterna presenterar en ny stadsdel

I dag presenterar Moderaterna i Lidköping planer på en ny stadsdel, kallad Lilla tullen. Platsen för nya bostäder och även ett parkeringshus är centralt belägen för att locka bostadsföretag och byggbolag att investera i Lidköping. Samtidigt binds staden ihop och förutsättningar för ett levande centrum ökar.

– Vi vet att många vill bo nära stadskärnan samtidigt som det är ont om attraktiva bostäder. Då behöver vi titta på möjligheterna att förädla och utveckla där det går och nuvarande parkeringsplats framför Rörstrands center är en sådan plats. Det är ett kanonläge, nära torget och nära sjön där vi kan få plats med några hundra bostäder, parkeringshus och kanske en pub eller liknande, säger Rasmus Möller, Moderaternas oppositionsråd, och tillägger:

– Ofta får vi höra att det händer för lite i Lidköping, att stadskärnan är för öde och att butiker och restauranger har svårt med kundunderlaget. Då måste vi våga satsa för att fler ska kunna bo i centrum. På köpet får vi en rörelse på bostadsmarknaden när människor som vill sälja sina villor får en möjlighet att flytta till nybyggda och centrala lägenheter.

Namnet Lilla tullen har Moderaterna hämtat från historien, då det bedrevs tullverksamhet i det gamla huset som i dag är en enda byggnad på parkeringsplatsen. Tanken är att tullhuset ska finnas kvar och ge en bra anknytning till byggnaderna runt omkring. Utformningen av såväl ett nytt parkeringshus som nya bostadshus blir väldigt viktig.

– I kommunen finns redan ett arbete gjort kring hur ett centralt parkeringshus kan byggas för att passa in i miljön. Det går utmärkt att lösa bara man vill och tänker till, säger Christian Poucette, Moderaternas gruppledare och andre vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

– Parkeringsmöjligheter för såväl dagens behov som tillkommande behov i och med nya bostäder är nödvändigt när vi bygger mer stad för fler människor. Samtidigt är just det här området fantastiskt i och med närheten till buss- och järnvägsstationen, fortsätter Christian Poucette.

För att utforma området förespråkar Moderaterna en tävling, där byggherrar får komma med förslag på hur de vill bygga för att komma ifråga för så kallad markanvisning.

– Det är otroligt viktigt att området smälter in i miljön. Nya hus ska utformas på ett sätt som känns självklart när de väl står på plats. Att området harmonierar med De la Gardiestaden, som är ett riksintresse och en stolthet för oss Lidköpingsbor, är avgörande, säger Annika Håkanson, ledamot i samhällsbyggnadsnämnden.

Oppositionsrådet Rasmus Möller avslutar:

– Det här är ett område som har alla förutsättningar att bli något som är riktigt bra för Lidköping. Vi kommer att driva på för att det ska hanteras snabbt och parallellt med planeringen för bostäder på Framnäsområdet, som ju även det är ett moderat förslag från allra första början. Ska Lidköping ta kliv framåt behöver vi ha mer än ett område i taget i gång. Vi får aldrig mer hamna i situationen som Lidköping gjorde med Hamnstaden, där planeringen under nästan två decennier bromsade all annan utveckling i centrum. Det är utifrån den erfarenheten som vi nu lägger fram vårt förslag om Lilla tullen.

För mer information kontakta:
Rasmus Möller

E-postadress: rasmus.moller@lidkoping.se

Utvecklingen i Lidköpings grundskolor

Något har hänt med Lidköpings skolor, på fem år har behörigheten till yrkesprogram bytt vinkel likt en slalombacke för utförsåkning. Från att ha en ledande position i regionen är vi idag under rikssnittet och fort har det gått. Detta diskuterades på en beredningsdag för kommunstyrelsen i föregående vecka, med ca 50 ledande politiker och tjänstemän. Det var med viss förvåning vi kunde se att det inte redovisades några svar på varför vi på 5 år, fördubblat antalet elever som går ur 9an utan godkända betyg.

Det gissades hej vilt med allt ifrån Corona, som självklart haft en effekt men endast under 2 av 5 år, som rimligen påverkat alla Sveriges 290 kommuner. Lika stort självmål blir de när man säger att en orsak är ensamkommande samt flyktingar, detta då Lidköping i jämförelse tog emot väldigt få. Dessutom har den absoluta majoriteten av dem gått ur nian de senaste 5 åren. Där skiljer vi oss inte heller mot resterande landet.

Tredje orsaken som ledande politiker försökte med var socioekonomi. Där man precis före jul flyttat stora pengar från fungerande radhusområden till kommunens utanförskapsområden, i stället för att tillföra nya pengar. Om pengar är lösningen för dessa få skolor som fått kraftigt ökad budget vet vi inte, med att de skolor som blivit av med pengar kommer se en effekt är solklart. Andelen vuxna som på olika sätt jobbar med att stötta enskilda elever på dessa skolor kommer minska, för pengarna kommer inte räcka.

Moderaterna i Lidköping föreslog barn- och skolnämnden att ge förvaltningschefen i uppdrag att återkomma med en skriftlig analys kring varför betygen blivit sämre över tid. och ta fram förslag på möjliga åtgärder för att förbättra betygen.

Kristina Classon
2:a vice ordförande barn- och skolnämnden