15 mars, 2022

Vård och omsorgspaket

Moderaterna i Lidköping ser en kommun med ett socialdemokratiskt styre som helt och hållet har givit upp hoppet om att förändra Lidköping till de bättre. För Lidköpingsborna är de tur att Lidköpingsmoderaterna finns, för vi har orken att driva förändringen Lidköping behöver. Moderaterna i Lidköping ser ett stort behov av att ta ett helt hets grepp om kommunens vård och omsorg, framför allt efter den pandemi som verkat under de gånga två åren.

Lidköpings kommun behöver ta sitt ansvar för att hjälpa de pensionärer som är extra ekonomiskt utsatta. Samtidigt behöver Lidköpings kommun värna sina anställda inom vård och omsorgssektorn, personalen som arbetar när vi andra tar helg måste få mer i plånboken och samma personal behöver fler kollegor. För att Lidköpings kommun ska kunna behålla sin vård och omsorgspersonal behöver man ta de anställdas åsikter samt oro på allvar och förändra de som de anställda anser inte fungerar. En kommun får aldrig undvika att utvärdera, ompröva och utveckla dess egna verksamhet. Slutligen ska alla brukare som utnyttjar kommunens vård och omsorgsverksamhet mötas utav personal som kan svenska.

Förslag till vård och omsorgspaketet
  • Avgifterna för hemtjänst ska sänkas med 500kr i månaden för fattigpensionärer.
  • Vård och omsorgspersonalen ska få en höjd helgersättning, vi lägger 2.5 miljoner på höjd helgersättning.
  • Ökad bemanningen inom äldreomsorgen, vi lägger 12 miljoner på ökad bemanningen inom äldreomsorgen.
  • Utvärdera heltidsprojektet.
  • Kommunen ska lyssna in sina medarbetare om deras syn samt åsikt om sin arbetsplats, vi lägger 5 miljoner på att förbättra för medarbetarna.
  • Inför en ”prata svenska garanti” för vård och omsorgspersonal, vi föreslår därför en speciell språkutbildning.

Rasmus Möller,
Kommunalråd i tillfällig opposition

Per Gunnar Lindahl
2:a vice ordförande vård- och omsorgsnämnden

Ta ställning och dela artikeln