Mats Joräng

Företagare

Plats på valsedeln: nr. 13

Boendeort
Majåker

Vad är din favorit mat?
Husmanskost och vilt.

Hur spenderar du helst en helgdag?
Med familjen i sommarstugan efter en jaktdag i skogen.

Vad är din hjärtefråga?
Barn och ungas möjligheter till rätt samt bra utbildning och stöd under skoltiden. Centrumhandelns viktiga funktion. -samt bra parkeringar i dess närhet. Nära kontakt med vattnet och dess möjligheter som vi måste tillvarata. Näringslivets stora betydelse till inflytande för ett fungerande samarbete med kommunen.

Vad är din favoritplats i Lidköping?
Spårön.

Vem är din favoritpolitiker?
Varierar.