Börje Gunnarsson

Pensionär

Plats på valsedeln: nr. 65

Boendeort
Järpås.